Archiwum - Strona 40 z 46

Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/16/11 - na dostawę 40 sztuk kasowników biletowych z zawieszeniem i zasilaniem

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rpos

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/15/11 - na remont tokarni podtorowej UGB - 150

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/13A/11 - na wykonanie regeneracji części rozjazdowych przez napawanie

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. postępowania - znak: SKMMS-ZP/N/03/11

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. postępowania - znak: SKMMS-ZP/N/03/11

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/8/11 - na modernizację 1 kompletu ław przeznaczonych na ezt serii EN57

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/9/11 - na utrzymanie porządku i czystości na stacjach i przystankach Zamawiającego

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/13/11 - na wykonanie regeneracji cz\304\231\305\233ci rozjazdowych przez napawanie

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/07/11 - na sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej

Czytaj więcej
Archiwum

Zamawiający przedstawia w załączeniu Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na sprzedaż biletów

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/56/10

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/03/11 - na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rpos

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego na modernizację taboru serii EW-58 i EN-57 znak sprawy: SKMMS-ZP/N/36/10

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie naprawy rewizyjnej ram wózków oraz zestawów kołowych do taboru kolejowego serii EN57 i EN71

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie sprzedaży podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rPos według oferty PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/06/11 - na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/04/11 - na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji przetargowej dla zadania "Modernizacja sieci trakcyjnej 3 kV linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny - Rumia, odc. Sopot - Gdynia Grabówek"

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO