Archiwum

Przetargi

Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania robót budowlanych i instalacyjnych pn. „Rozbudowa układu rozjazdowego na stacji SKM Gdynia Orłowo”.

Czytaj więcej
Aktualne

Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest wymiana kompletu kół monoblokowych (tocznych i napędnych) spalinowych zespołów trakcyjnych typu 218Mc (2 pojazdy) wraz z przetoczeniem wszystkich tarcz hamulcowych, znak sprawy: SKMMU.086.4.21.

Czytaj więcej
Przetargi

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów budowlanych.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektów budowlanych dotyczących zadań:

1. pn.…

Czytaj więcej
Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zapewnienie wymaganej wydajności hydrantów zewnętrznych na PRT Wejherowo wraz z analizą wyboru zbiornika czy przebudową sieci istniejącej

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na…

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony na przedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas fiskalnych typu rPOS na stacji Rumia- znak: SKMMU.086.40.20

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony – na sprzedaż podróżnym biletów kartkowych i z elektronicznych kas…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest usługa dostępu do oprogramowania służącego zarządzaniu efektywnością energetyczną zespołów trakcyjnych wraz z jego wdrożeniem oraz opracowania materiałów szkoleniowych i przeszkolenia kadry zarządzającej projektem

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony na sporządzenie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo budowlano- wykonawczej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa malarni pojazdów kolejowych wraz ze stanowiskiem przygotowywania wagonów na stacji Gdynia Cisowa Postojowa (teren kolejowy zamknięty) dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o.- znak: SKMMU.086.23b.20

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest kompleksowe czyszczenie kanałów naprawczych zlokalizowanych na torach nr 48, 46 w hali zlokalizowanej na bocznicy PRT Wejherowo dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.33.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe czyszczenie kanałów naprawczych zlokalizowanych na…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są usługi w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej linii nr 250 Gdańsk Główny- Rumia oraz PRT Wejherowo należących do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.36.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa odzieży identyfikacyjnej (Zadanie nr 1), koszul mundurowych (Zadanie nr 2), toreb i plecaków (Zadanie nr 3)- znak sprawy: SKMMU.086.39.20

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony – na sukcesywne dostawy odzieży identyfikacyjnej (Zadanie nr 1),…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wycinka drzew i krzewów usytuowanych wzdłuż linii kolejowej nr 250- znak: SKMMU.086.31.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wycinkę drzew i krzewów usytuowanych wzdłuż linii kolejowej nr…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn: „Konserwacja, utrzymanie i wykonanie napraw bieżących wind użytkowanych przez PKP SKM” - znak: SKMMU.086.28.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Konserwacja, utrzymanie i wykonanie napraw…

Czytaj więcej
Archiwum

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: ułożenie gresu na posadzce w pomieszczeniu biurowym nr 243 w budynku socjalno-administracyjnym C-3 na terenie zamkniętym kolejowym Gdynia Cisowa Postojowa

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na – ułożenie gresu na posadzce w pomieszczeniu biurowym nr…

Czytaj więcej
Archiwum

Dostawa lekkich aluminiowych drzwi bocznych automatycznych (wejściowych) na dwa pojazdy EN71, z opcją zwiększenia przedmiotu zamówienia o jeden pojazd EN57

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony – na dostawę lekkich aluminiowych drzwi bocznych automatycznych…

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony na modernizację odcinka toru nr 501 linii kolejowej nr 250 od km 0,530 do 0,970

Przetarg nieograniczony na modernizację odcinka toru nr 501 linii kolejowej nr 250 od km 0,530 do 0,970 - znak: SKMMU.086.34.20

Termin otwarcia…

Czytaj więcej
Archiwum

Dostawa czterech nowych elektrycznych napędów zwrotnicowych typu S700K stosowanych na linii kolejowej nr 250. Dwa z nich powinny być lewe: rodzaj C25106-A141-A249 oraz dwa prawe: rodzaj C25106-A141-A250

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony – na dostawę czterech nowych elektrycznych napędów zwrotnicowych…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie pn: „Modernizacji wind nr 1 i 3 zamontowanych w budynku warsztatowo-biurowym C3, klatka I i IV na stacji Gdynia Cisowa Postojowa polegająca na wymianie dźwigów osobowych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzgodnieniami TDT”- znak: SKMMU.086.29.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pn: „Modernizacji wind nr 1 i 3 zamontowanych w budynku…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na sporządzenie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo budowlano- wykonawczej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa malarni pojazdów kolejowych wraz ze stanowiskiem przygotowywania wagonów na stacji Gdynia Cisowa Postojowa (teren kolejowy zamknięty)

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego poprzez rozbudowę infrastruktury linii kolejowej 250”

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Poprawa dostępności…

Czytaj więcej
Przetargi

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie remontu w budynku tokarni podtorowej 13R znajdującej się na terenie Gdynia Cisowa Postojowa - Etap I oraz Etap II - znak: SKMMU.086.22a.20.

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu w budynku tokarni podtorowej 13R znajdującej…

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO